Med 2movepeople kan du skabe målbar trivsel og forandring for medarbejdere, borgere samt socialt udsatte børn og unge

Vi støtter op om samskabende forandringsprocesser

2movepeople henvender sig til fagprofessionelle i de kommunale forvaltninger. Systemet støtter op om samskabende forandringsprocesser hos borgere med sociale udfordringer på en inddragende, motiverende og overskuelig måde. 2movepeople gør det let at bygge progressionsmåling op omkring den enkelte borger eller målgruppe. Samtidig kan også generisk progressionsmåling vælges - one size fits all.


Læs mere
 
 
 
2movepeople

Hvad vi tilbyder

Forstå


For at bevæge dig mod et mål er du nødt til at forstå hvilke handlinger, der kræves for at nå målet

Fasthold


For at nå dine mål er du nødt til at fastholde dem i din bevidsthed

Mål din progression


For at vide hvornår målet er nået, er du nødt til at måle din progression

Evaluér


For bevidst at arbejde hen mod noget du ønsker dig, er du nødt til at evaluere den aktuelle situation

Hvordan arbejder 2movepeople med målsætninger?

2movepeople kan forstærke de involveredes lyst til at indgå i en forandringsproces og kan på den måde blive det centrale værktøj mellem den kommunale medarbejder og borger.


Mål og delmålsafsnit


Man kan som hjælpeperson og som borger, opsætte nogle mål for en forandringsproces. Bryde dem op i delmål og opsætte nogle aktiviteter eller handlinger der gerne skulle føre til opfyldelse af delmålet og til sidt målet.


Mål og delmålsskemaet


Man kan opsætte deadlines for hvornår mål/delmål/aktiviteter skal være nået. Aktiviteter kan uddelegeres til de personer der deltager i forandringsprocessen via. mobilappen. Arbejdet med delmål og aktiviteter kan evalueres skriftligt i systemet og den seneste evaluering vil være let tilgængeligt fra borgerens dashboard i systemet. Det er evalueringerne, der styrer hvilke mål/delmål og aktiviteter, der opsættes næstegang.


Book demo

Lars
58%
Progression
Louise
75%
Progression

Progressionsværktøj

I progressionværktøjet kan man via questionmakeren lave kategorier, der måles på - f.eks. sociale relationer. Til kategorien kan der oprettes spørgsmål, der kan scores med en værdi fra 1 – 5. Der kan løbende laves målinger, og der kan laves grafer over udviklingen i hvert spørgsmål og samlet for hver kategori.

 


Book demo

 
 
 

Vi vil gerne høre fra dig!

Start i dag