Skab ejerskab og bidrag til forandringer

Viste du, at forskning har vist, at tre ting er afgørende for, om mennesker føler og tager ejerskab for forandringer:

  • At vi forstår forandringens baggrund, rammer og retning – samt, hvad der forventes af os. 
  • At vi er med til at finde løsninger. 
  • At vi tydeligt får kendskab til rationalet bag om 
det enkelte menneske.

Hvad er 2movepeople?

Dialogredskab

Et dialogredskab – målret jeres fokus

2movepeople omsætter data til viden gennem dialog og kan på den måde kvantificere vores handlinger. Herved tydeliggøres både personens styrker, men også udfordringer. Dette sikrer, at alle, der en del af forandringsprocessen arbejder efter samme mål.

Alle, der er en del af forandringsprocessen ved, hvad de skal gøre, fordi aktiviteterne er fordelt via appen. I får på den måde målrettet fokus for, hvad der skal arbejdes med.

2movepeople i praksis

Dokumentationsredskab

Et dokumentationsredskab – skab håndgribelige resultater

2movepeople dokumenterer udviklingen i en forandrings-proces både for borgeren, men også for myndighed og vejlederen. Dette betyder, at selv de mindste forandringer kan dokumenteres overfor begge parter. Samtidig åbenbares også de adfærdsmønstre, der kan gøre forandringen til en udfordring.

Dette styrker og ruster hele myndigheden til at sætte ind, der hvor det kræves. Der famles derfor aldrig i blinde.

Motivationsredskab

Et motivationsredskab – for alle involverede

Det er vigtigt, at kunne se vores mål. Kun da kan vi sammen finde ud af, hvad vi skal gøre for dem – og ikke mindst hvornår de er opnået. 2movepeople støtter op om motivation ved at nedbryde ellers store uoverskuelige målsætninger til mindre overskuelige delmål og aktiviteter. Når udviklingen herefter dokumenteres, tydeliggøres også de små succeser.

Alt dette sikrer gensidig ligeværdighed i samarbejdet.

Vidste du?

Dokumentation

2movepeople opstod som svar på et stigende behov hos folk, der arbejder med udvikling af mennesker. Et behov for et værktøj, som på en gang kunne fungere som dialog-redskab, dokumentationsredskab og motivationsredskab.

I arbejdet med udvikling af mennesker går der ofte meget vigtig information tabt for begge parter, hvilket netop skader både dialogen, dokumentationen og motivationen.

Med 2movepeople er formålet, at kunne dokumentere alt helt ned til de mindste succeser og udfordringer. Så er ingen i tvivl om, at hvornår der er bevægelse fremad – og hvornår og hvorfor der ikke er.